การหาค่าประมาณ จำนวนเต็มหมื่น

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น ป.6

โจทย์ปัญหา การหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น

   การหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

 

       การหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น

       การหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น

       การหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

 

       การหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น      

       การหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น 

       การหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

 

       โจทย์ปัญหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น  

       โจทย์ปัญหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่น     

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK