การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ ป.6

โจทย์ปัญหา การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ และ

การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

   การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.5 เรื่อง การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.5      

 

       การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

      

       การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

 

       การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

 

       การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

 

       การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.6-1.10 เรื่อง การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.6-1.10     

 

       การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ      

       การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ 

       การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

 

       การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

 

       การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

   การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

 

       การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ


  

       การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 

       การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 

       การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

   การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.1-3.5 เรื่อง การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.1-3.5     

       การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ  

       การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 

       การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 

       การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 

       การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.6-3.10 เรื่อง การหาผลลัพธ์โดยการประมาณ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.6-3.10     

       การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ


  

       การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 

       การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 

       การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 

       การประมาณตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK