สมบัติเลขยกกำลัง แบบฝึกหัด 1.1 ม.2 เพิ่มเติม

 

สมบัติเลขยกกำลัง

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง การหาผลลัพธ์ให้อยู่ในรูป

เลขยกกำลัง และการเขียนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ โจทย์ประยุกต์เลขยกกำลัง

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ ด้วยตนเองจาก โจทย์สมบัติเลขยกกำลัง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     สมบัติเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.6. เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.6    

  สมบัติเลขยกกำลัง

  สมบัติเลขยกกำลัง

  สมบัติเลขยกกำลัง

   

   สมบัติเลขยกกำลัง

   สมบัติเลขยกกำลัง

   สมบัติเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  สมบัติเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-12. เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-12    

 สมบัติเลขยกกำลัง

 สมบัติเลขยกกำลัง    

 สมบัติเลขยกกำลัง  

 สมบัติเลขยกกำลัง

 สมบัติเลขยกกำลัง

 สมบัติเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    สมบัติเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2.5 เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.5     

   สมบัติเลขยกกำลัง  

   สมบัติเลขยกกำลัง

   สมบัติเลขยกกำลัง

   สมบัติเลขยกกำลัง

   สมบัติเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สมบัติเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.6-2.10. เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.6-2.10    

  สมบัติเลขยกกำลัง    

  สมบัติเลขยกกำลัง

  สมบัติเลขยกกำลัง

  สมบัติเลขยกกำลัง

  สมบัติเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สมบัติเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.11-2.12. เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.11-2.12    

  สมบัติเลขยกกำลัง 

  สมบัติเลขยกกำลัง   

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     สมบัติเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.1-3.6. เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.1-3.6    

  สมบัติเลขยกกำลัง  

  สมบัติเลขยกกำลัง      

  สมบัติเลขยกกำลัง  

  สมบัติเลขยกกำลัง

  สมบัติเลขยกกำลัง

  สมบัติเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     สมบัติเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.7-3.12 เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.7-3.12    

   สมบัติเลขยกกำลัง    

   exp 03 9

   สมบัติเลขยกกำลัง

   สมบัติเลขยกกำลัง

   สมบัติเลขยกกำลัง

   สมบัติเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   โจทย์ปัญหาสมบัติเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

  โจทย์ปัญหาสมบัติเลขยกกำลัง 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   โจทย์ปัญหาสมบัติเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

  โจทย์ปัญหาสมบัติเลขยกกำลัง 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   โจทย์ปัญหาสมบัติเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6     

      โจทย์ปัญหาสมบัติเลขยกกำลัง 

      โจทย์ปัญหาสมบัติเลขยกกำลัง

      โจทย์ปัญหาสมบัติเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   โจทย์ปัญหาสมบัติเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. เรื่อง สมบัติเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7     

       

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK