การหารเลขยกกำลัง

แบบฝึกหัด 1.2ข ม.2 เพิ่มเติม

 

การหารเลขยกกำลัง

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

การหาผลลัพธ์ของการหารเลขยกกำลังให้อยู่ในรูปอย่างง่าย และการเขียน

ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ โจทย์ประยุกต์การหารเลขยกกำลัง

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ ด้วยตนเองจาก โจทย์การหารเลขยกกำลัง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

      การหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.5. เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.5    

  การหารเลขยกกำลัง

  การหารเลขยกกำลัง

  การหารเลขยกกำลัง

   การหารเลขยกกำลัง

   การหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.6-1.10. เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.6-1.10     

   การหารเลขยกกำลัง    

   การหารเลขยกกำลัง  

   การหารเลขยกกำลัง

   การหารเลขยกกำลัง

   การหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    การหารเลขยกกำลัง ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   การหารเลขยกกำลัง ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์  

   การหารเลขยกกำลัง ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

   การหารเลขยกกำลัง ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

   การหารเลขยกกำลัง ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.    

  การหารเลขยกกำลัง     

  การหารเลขยกกำลัง

  การหารเลขยกกำลัง

  การหารเลขยกกำลัง

  การหารเลขยกกำลัง

  การหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาการหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.    

  โจทย์ปัญหาการหารเลขยกกำลัง  

  โจทย์ปัญหาการหารเลขยกกำลัง    

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     โจทย์ปัญหาการหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5.    

  โจทย์ปัญหาการหารเลขยกกำลัง  

  โจทย์ปัญหาการหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     โจทย์ปัญหาการหารเลขยกกำลัง

     hoover

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6.  

   hoover 1

   cubic 

    โจทย์ปัญหาการหารเลขยกกำลัง     

    โจทย์ปัญหาการหารเลขยกกำลัง

    โจทย์ปัญหาการหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   โจทย์ปัญหาการหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7     

  โจทย์ปัญหาการหารเลขยกกำลัง  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   โจทย์ปัญหาการหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8     

  โจทย์ปัญหาการหารเลขยกกำลัง  

  โจทย์ปัญหาการหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK