เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

แบบฝึกหัด 1.3 ม.2 เพิ่มเติม

 

เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

การหาผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย และการเขียนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์

วิทยาศาสตร์ โจทย์ประยุกต์เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ ด้วยตนเองจาก โจทย์การดำเนินการของเลขยกกำลัง

ที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.5. เรื่อง เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.5    

  เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

  เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

  เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.6-1.10. เรื่อง เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6-10     

   เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

   เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง   

   เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง  

   เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

   เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2.5 เรื่อง เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.5     

   เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง  

   เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

   เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

   เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

   เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.6-2.10 เรื่อง เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.6-2.10     

  เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง    

  เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

  เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

  เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

  eเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.    

  เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

  เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง   

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     โจทย์เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.    

  โจทย์เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     โจทย์เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5.    

   โจทย์เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง    

   โจทย์เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  
เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง แบบฝึกหัด 1.3 ม.2 เพิ่มเติม