การคูณเลขยกกำลัง

เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

แบบฝึกหัด 3.2ก ม.1 พื้นฐาน

 

การคูณเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การคูณเลขยกกำลัง

เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก และ โจทย์ การคูณเลขยกกำลัง

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     การคูณเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.5 เรื่อง การคูณเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.5    

  การคูณเลขยกกำลัง

  การคูณเลขยกกำลัง

  การคูณเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.6-1.10 เรื่อง การคูณเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.6-1.10     

   การคูณเลขยกกำลัง

   การคูณเลขยกกำลัง

   การคูณเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การคูณเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2.4 เรื่อง การคูณเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.4     

  การคูณเลขยกกำลัง

  การคูณเลขยกกำลัง

  การคูณเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 2.5-2.8 เรื่อง การคูณเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.5-2.8      

   การคูณเลขยกกำลัง

   การคูณเลขยกกำลัง

   การคูณเลขยกกำลัง

   การคูณเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 3 เรื่อง การคูณเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3      

  การคูณเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 4 เรื่อง การคูณเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      

  การคูณเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 5 เรื่อง การคูณเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5      

  การคูณเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 6 เรื่อง การคูณเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6      

   การคูณเลขยกกำลัง

   การคูณเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK