การหารเลขยกกำลัง

เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

แบบฝึกหัด 3.2ข ม.1 พื้นฐาน

 

การหารเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก และ โจทย์ การหารเลขยกกำลัง

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหารเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     การหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-1.5 เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-1.5    

  การหารเลขยกกำลัง

  การหารเลขยกกำลัง

  การหารเลขยกกำลัง

  การหารเลขยกกำลัง

  การหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.6-1.10 เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.6-1.10     

   การหารเลขยกกำลัง

   การหารเลขยกกำลัง

   การหารเลขยกกำลัง

   การหารเลขยกกำลัง

   การหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.11-1.14 เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.11-1.14     

  การหารเลขยกกำลัง

  การหารเลขยกกำลัง

  การหารเลขยกกำลัง

  การหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 2.1-2.3 เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.3      

   การหารเลขยกกำลัง

   การหารเลขยกกำลัง

   การหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 2.4-2.6 เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.4-2.6      

  การหารเลขยกกำลัง

  การหารเลขยกกำลัง

  การหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 3 เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3      

  การหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 4 เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      

  การหารเลขยกกำลัง

  การหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์การหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 5 เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5      

   โจทย์การหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์การหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 6 เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6      

   โจทย์การหารเลขยกกำลัง

   โจทย์การหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์การหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 7 เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7      

   โจทย์การหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์การหารเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 8 เรื่อง การหารเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8      

   โจทย์การหารเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK