การเขียนจำนวนมากๆ

ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัด 3.3ก ม.1 พื้นฐาน

 

การเขียนจำนวนมากๆให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนจำนวนมากๆ

ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และ โจทย์ สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนจำนวนมากๆให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1      

  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

   สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

   สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

   สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.11-1.14     

  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

เฉลยคำตอบข้อที่ 4 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      

   สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

   สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

   สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

เฉลยคำตอบข้อที่ 5.1-5.2 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5.1-5.2      

  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

                                                  กิโลเมตร /ชั่วโมง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

เฉลยคำตอบข้อที่ 5.3-5.5 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5.3-5.5      

  โจทย์สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

  โจทย์สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

  โจทย์สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

  โจทย์สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK