โจทย์เลขยกกำลัง สร้างเสริมประสบการณ์ (ต่อ) 

นี้ เมื่อคุณอ่านพร้อมกับการทำความเข้าใจ และทำโจทย์ ไปพร้อม ๆ ด้วยความตั้งใจ

เมื่อจบ คุณจะสามารถเข้าใจและ มองเห็น และได้ประสบการณ์ ที่พร้อมจะทำโจทย์

และทำข้อสอบทุกรูปแบบ      ตั้งใจนะครับ

 

  ตัวอย่าง 16.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ      เลขยกกำลัง

 

 วิธีทำ

        เลขยกกำลัง                  มอง    - 4/7  เป็นกลุ่ม

 

       ยกกำลังเป็นลบ เปลี่ยนเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน  ยกกำลังเป็นลบ เปลี่ยนเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

 

        นำมาคูณ                     ยกกำลังด้านนอก คูณเข้าใน ที่ยกกำลัง

 

        คำตอบ

        ______________________________________________  

 

ตัวอย่าง 17.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ           เลขยกกำลัง

 

     วิธีทำ

               เลขยกกำลัง                     มอง    -4/7  เป็นกลุ่ม

 

                ยกกำลังด้านนอก คูณเข้าใน ที่ยกกำลัง  ยกกำลังด้านนอก คูณเข้าใน ที่ยกกำลัง

                คูณกัน                   

                 ตอบ 16/49

          _______________________________________________________ 

 

ตัวอย่าง 18.  ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ       เลขยกกำลัง

 

                วิธีทำ

              เลขยกกำลัง              มอง    4/7  เป็นกลุ่ม 

 

                     ในข้อนี้เครื่องหมายเป็นคนละส่วนกับกลุ่มที่กำลังพิจารณา

               ยกกำลังด้านนอก คูณเข้าใน ที่ยกกำลัง                   ยกกำลังด้านนอก คูณเข้าใน ที่ยกกำลัง

 

                -64/343

             ______________________________________________ 

 

 ตัวอย่าง 19.  ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ          เลขยกกำลัง

 

     วิธีทำ

                เลขยกกำลัง           มอง    มองเป็นกลุ่ม  เป็นกลุ่ม

                ยกกำลังเป็นลบ เปลี่ยนเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน    ยกกำลังเป็นลบ เปลี่ยนเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

 

                เลขยกกำลัง

 

                เลขยกกำลัง     ยกกำลังด้านนอก คูณเข้าใน ที่ยกกำลัง

 

                 เลขยกกำลัง              

                

                  เลขยกกำลัง                              

            ____________________________________________ 

 

 ตัวอย่าง 20.  ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ      เลขยกกำลัง

 

  วิธีทำ

            เลขยกกำลัง

 

            ยกกำลังเป็นลบ เปลี่ยนเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน       ยกกำลังเป็นลบ เปลี่ยนเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

 

            ยกกำลังด้านนอก คูณเข้าใน ที่ยกกำลัง   ยกกำลังด้านนอก คูณเข้าใน ที่ยกกำลัง

 

            เลขยกกำลัง

 

            เลขยกกำลัง

 

            เลขยกกำลัง

               ________________________________________ 

 

  ตัวอย่าง 21.  ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ  

                            เลขยกกำลัง

 

  วิธีทำ

           เลขยกกำลัง                 มอง    เลขยกกำลัง มองเป็นกลุ่ม  เป็นกลุ่ม

 

            ยกกำลังด้านนอก คูณเข้าใน ที่ยกกำลัง      

                                               ยกกำลังด้านนอก คูณเข้าใน ที่ยกกำลัง

 

           เลขยกกำลัง

           เลขยกกำลัง

                 _____________________________________ 

 

   ตัวอย่าง 22.  ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ  

                               เลขยกกำลัง

 

   วิธีทำ

    เลขยกกำลัง   มอง  เลขยกกำลัง มองเป็นกลุ่ม   เป็นกลุ่ม

 

    ยกกำลังเป็นลบ เปลี่ยนเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วนยกกำลังเป็นลบ เปลี่ยนเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

 

    ยกกำลังด้านนอก คูณเข้าใน ที่ยกกำลัง ยกกำลังด้านนอก คูณเข้าใน ที่ยกกำลัง

 

    เลขยกกำลัง 

    เลขยกกำลัง         ฐานเดียวกันคูณกัน นำกำลังมาบวก    

    เลขยกกำลัง

    เลขยกกำลัง  ย้ายจากหารไปเป็นคูณ ยกกำลังจากบวกเป็นลบ  

 

     ฐานเดียวกันคูณกัน นำกำลังมาบวก     ฐานเดียวกันคูณกัน นำกำลังมาบวก

      เลขยกกำลัง

       เลขยกกำลัง   ยกกำลังเป็นลบ เปลี่ยนเป็นบวก

                                    กลับเศษเป็นส่วน

 

      ___________________________________________ 

 

   ตัวอย่าง 23.  ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ    

 

            เลขยกกำลัง

 

   วิธีทำ

       เลขยกกำลัง

 

        ยกกำลังด้านนอก คูณเข้าใน ที่ยกกำลัง

                                              ยกกำลังด้านนอก คูณเข้าใน ที่ยกกำลัง       

 

 

        เลขยกกำลัง

 

         เลขยกกำลัง      

                                                     นำตัวที่หาร  ไปเป็นคูณ กำลังจากบวก  เป็น ลบ         

 

         เลขยกกำลัง

                                                            ฐานเดียวกันคูณกัน นำกำลังมาบวก 

           เลขยกกำลัง

           เลขยกกำลัง             ยกกำลังเป็นลบ เปลี่ยนเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน  

 

อ้างอิงข้อนี้ :  จาก แบบฝึกหัดที่  6.2 

                  ALGEBRA for College Students  

                   by MARK DUGOPOLSKI   Third Edition   

                   QA 152.3 D836 2004 ห้องสมุด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

                   วิทยาเขตตรัง  อ.เมือง  จ. ตรัง 

 

             ___________________________________________ 

 

    ตัวอย่าง 24.  ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ      

 

                                เลขยกกำลัง

 

                   วิธีทำ

            เลขยกกำลัง

 

            หารเป็นคูณ กลับเศษเป็นส่วน          

                                หารเป็นคูณ  กลับเศษเป็นส่วน

 

            ยกกำลังด้านนอก คูณเข้าใน ที่ยกกำลัง        

                                ยกกำลังด้านนอก คูณเข้าใน ที่ยกกำลัง  

 

            เลขยกกำลัง

 

            นำตัวที่หาร  ไปเป็นคูณ กำลังจากบวก  เป็น ลบ

               

                                 นำตัวที่หาร  ไปเป็นคูณ กำลังจากบวก  เป็น ลบ 

 

             ฐานเดียวกันคูณกัน นำกำลังมาบวก     

                                  ฐานเดียวกันคูณกัน นำกำลังมาบวก

 

             เลขยกกำลัง

 

            เลขยกกำลัง                    ยกกำลังเป็นลบ เปลี่ยนเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน 

 

อ้างอิงข้อนี้ :  จาก แบบฝึกหัดที่  6.2 

                  ALGEBRA for College Students  

                  by MARK DUGOPOLSKI   Third Edition   

                  QA 152.3 D836 2004 ห้องสมุด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

                  วิทยาเขตตรัง  อ.เมือง  จ. ตรัง 

       _______________________________________________________