ตัวประกอบของจำนวนนับ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ตัวประกอบของจำนวนนับ

ตัวประกอบของจำนวนนับใด ๆ คือ จำนวนนับที่หารจำนวนนั้นลงตัว

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เป็นทำความเข้าใจการหาตัวประกอบที่ต้องการ

จากจำนวนนับที่กำหนดให้ และการหาตัวประกอบทุกตัวของจำนวนนับ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   ตัวประกอบของจำนวนนับ

   ตัวประกอบของจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

     ตัวประกอบของจำนวนนับ

 

 
 

 

     ตัวประกอบของจำนวนนับ

 

 
 

 

     ตัวประกอบของจำนวนนับ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ตัวประกอบของจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

    ตัวประกอบของจำนวนนับ

 

 
 

 

    ตัวประกอบของจำนวนนับ

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ตัวประกอบของจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

 

    ตัวประกอบของจำนวนนับ

 

 
 

 

    ตัวประกอบของจำนวนนับ

 

 
 

 

   ตัวประกอบของจำนวนนับ  

 

 
 

 

    ตัวประกอบของจำนวนนับ

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK