จำนวนเฉพาะ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

จำนวนเฉพาะ

จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัว คือ  1 กับจำนวนนั้น

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เป็นทำความเข้าใจการหาว่าจำนวนนับที่กำหนดให้

เป็น จำนวนเฉพาะ หรือไม่เป็นจำนวนเฉพาะ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง จำนวนเฉพาะ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   จำนวนเฉพาะ

   จำนวนเฉพาะ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง จำนวนเฉพาะ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

     จำนวนเฉพาะ

 

 
 

 

     จำนวนเฉพาะ

 

 
 

 

     จำนวนเฉพาะ

 
 

 

     จำนวนเฉพาะ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK