การแยกตัวประกอบ

เขียนแสดงจำนวนในรูปการคูณ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การแยกตัวประกอบ เขียนแสดงจำนวนในรูปการคูณ

การแยกตัวประกอบ คือ การแสดงจำนวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เป็นทำความเข้าใจความหมายของ การแยกตัวประกอบ

และ ทำการแยกตัวประกอบของจำนวนนับ ที่กำหนดให้

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การแยกตัวประกอบ เขียนแสดงจำนวนในรูปการคูณ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การแยกตัวประกอบ

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบ เขียนแสดงจำนวนในรูปการคูณ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

     การแยกตัวประกอบ

 

 
 

 

     การแยกตัวประกอบ

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การแยกตัวประกอบ

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การแยกตัวประกอบ เขียนแสดงจำนวนในรูปการคูณ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

     การแยกตัวประกอบ

 

 
 

 

     การแยกตัวประกอบ

 

 
 

 

     การแยกตัวประกอบ

 

 
 

 

     การแยกตัวประกอบ

 

 
 

 

     การแยกตัวประกอบ

 

 
 

 

     การแยกตัวประกอบ

 

 
 

 

     การแยกตัวประกอบ

 

 
 

 

    การแยกตัวประกอบ

 

 
 

 

    การแยกตัวประกอบ

 

 
 

 

    การแยกตัวประกอบ  

 

 
 

 

   การแยกตัวประกอบ

 

 
 

 

   การแยกตัวประกอบ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK