ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น. และการนำไปใช้

แบบฝึกหัด 1.2 ม.1 พื้นฐาน

 

ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น. และการนำไปใช้

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น. และการนำไปใช้

และ โจทย์ ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น. และการนำไปใช้

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น. และการนำไปใช้

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1      

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
 

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

เฉลยคำตอบข้อที่ 4 เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

เฉลยคำตอบข้อที่ 5 เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5      

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

เฉลยคำตอบข้อที่ 6 เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น. และการนำไปใช้

 

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

เฉลยคำตอบข้อที่ 7 เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7      

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
 

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

เฉลยคำตอบข้อที่ 8 เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8      

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

เฉลยคำตอบข้อที่ 9 เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 9     

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

  ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK