ตัวหารร่วม หรือ ตัวประกอบร่วม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ตัวหารร่วม หรือ ตัวประกอบร่วม

ตัวหารร่วม หรือ ตัวประกอบร่วม คือ จำนวนนับที่หารจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัว

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด โดยการหาตัวหารร่วมของจำนวนที่กำหนดให้

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ตัวหารร่วม หรือ ตัวประกอบร่วม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   ตัวหารร่วม หรือ ตัวประกอบร่วม

   ตัวหารร่วม หรือ ตัวประกอบร่วม

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ตัวหารร่วม หรือ ตัวประกอบร่วม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

   ตัวหารร่วม หรือ ตัวประกอบร่วม

 

 
 

 

   ตัวหารร่วม หรือ ตัวประกอบร่วม

 

 
 

 

   ตัวหารร่วม หรือ ตัวประกอบร่วม

 

 
 

 

   ตัวหารร่วม หรือ ตัวประกอบร่วม

 

 
 

 

   ตัวหารร่วม หรือ ตัวประกอบร่วม

 

 
 

 

   ตัวหารร่วม หรือ ตัวประกอบร่วม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK