การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร คือ การนำจำนวนที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาหาร

ด้วยจำนวนเฉพาะ ทำการหารพร้อม ๆกันทุกจำนวนให้ลงตัว และจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่หาร

นำมาคูณกันได้ ห.ร.ม.ตามต้องการ 

 ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหารของจำนวนที่กำหนดให้

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3     

 

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6     

 

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-9 เรื่อง การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-9    

 

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10-12 เรื่อง การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 10-12     

 

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK