ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น. คือ ตัวคูณร่วมของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป

เป็นจำนวนนับ มีค่าน้อยที่สุด ที่หารด้วยจำนวนเหล่านั้นลงตัว 

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การหาตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.ของจำนวนที่กำหนดให้

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3     

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6     

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-9 เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-9    

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10-12 เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 10-12 

  

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13-15 เรื่อง ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 13-15    

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK