การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

แบบฝึกหัด 2.2ข ม.1 พื้นฐาน

 

การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

และ โจทย์ การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1      

  การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

   การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

   การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

  การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

 
 

  การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

  การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

เฉลยคำตอบข้อที่ 4 เรื่อง การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      

   การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

   การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

   การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

   การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

เฉลยคำตอบข้อที่ 5 เรื่อง การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5      

  การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

เฉลยคำตอบข้อที่ 6 เรื่อง การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

 

  การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

  การบวกจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มลบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK