การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

แบบฝึกหัด 2.3ก ม.1 พื้นฐาน

 

การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

และ โจทย์ การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1      

  การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

  การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

เฉลยคำตอบข้อที่ 4 เรื่อง การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      

   การลบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK