การลบจำนวนเต็ม

แบบฝึกหัด 2.3ข ม.1 พื้นฐาน

 

การลบจำนวนเต็ม

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การลบจำนวนเต็ม

และ โจทย์ การลบจำนวนเต็ม

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การลบจำนวนเต็ม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     การลบจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การลบจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1      

  การลบจำนวนเต็ม

  การลบจำนวนเต็ม

  การลบจำนวนเต็ม

  การลบจำนวนเต็ม

  การลบจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การลบจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การลบจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   การลบจำนวนเต็ม

   การลบจำนวนเต็ม

   การลบจำนวนเต็ม

   การลบจำนวนเต็ม

   การลบจำนวนเต็ม

   การลบจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   การลบจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การลบจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  การลบจำนวนเต็ม

  การลบจำนวนเต็ม

 
 

  การลบจำนวนเต็ม

  การลบจำนวนเต็ม

  การลบจำนวนเต็ม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การลบจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 4.1-4.8 เรื่อง การลบจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.1-4.8      

   การลบจำนวนเต็ม

   การลบจำนวนเต็ม

   การลบจำนวนเต็ม

   การลบจำนวนเต็ม

   การลบจำนวนเต็ม

   การลบจำนวนเต็ม

   การลบจำนวนเต็ม

   การลบจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

เฉลยคำตอบข้อที่ 4.9-4.16 เรื่อง การลบจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.9-4.16     

  การลบจำนวนเต็ม

  การลบจำนวนเต็ม

  การลบจำนวนเต็ม

  การลบจำนวนเต็ม

  การลบจำนวนเต็ม

  การลบจำนวนเต็ม

  การลบจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การลบจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 5 เรื่อง การลบจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5  
 

  การลบจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การลบจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 6 เรื่อง การลบจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6  
 

  การลบจำนวนเต็ม

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การลบจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 7 เรื่อง การลบจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7  
 

  การลบจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK