การหารจำนวนเต็ม

แบบฝึกหัด 2.5 ม.1 พื้นฐาน

 

การคูณจำนวนเต็ม

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การหารจำนวนเต็ม

และ โจทย์ การหารจำนวนเต็ม เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหารจำนวนเต็ม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     การหารจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การหารจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1      

  การหารจำนวนเต็ม

  การหารจำนวนเต็ม

  การหารจำนวนเต็ม

  การหารจำนวนเต็ม

  การหารจำนวนเต็ม

  การหารจำนวนเต็ม

  การหารจำนวนเต็ม

  การหารจำนวนเต็ม

  การหารจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การหารจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การหารจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   การหารจำนวนเต็ม

   การหารจำนวนเต็ม

   การหารจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   การหารจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การหารจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  การหารจำนวนเต็ม

  การหารจำนวนเต็ม

 
 

  การหารจำนวนเต็ม

  การหารจำนวนเต็ม

  การหารจำนวนเต็ม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การหารจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 4 เรื่อง การหารจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      

   การหารจำนวนเต็ม

   การหารจำนวนเต็ม

   การหารจำนวนเต็ม

   การหารจำนวนเต็ม

   การหารจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 5 เรื่อง การหารจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5      

  การหารจำนวนเต็ม

  การหารจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK