ฟังก์ชันลอการิทึม ม.5 เพิ่มเติม กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.5 ในบทนี้

เรา เรียนรู้ในเรื่อง ฟังก์ชันลอการิทึม  โดยศึกษา จากแบบฝึกหัด

โดยเริ่มจากการเขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม

และเขียนสมการให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง หาค่าของ ลอการิทึม เขียนกราฟ

ของฟังก์ชันลอการิทึม หาค่า x จาก ฟังก์ชั่นลอการิทึม

ในบทนี้ อธิบายโจทย์ เรื่องฟังก์ชั่นลอการิทึม อย่างเป็น อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมวีดีโอ 

 
 

โจทย์เรื่อง ฟังก์ชันลอการิทึม แบบฝึกหัด 1.5 และวีดีโอ ฟังก์ชันลอการิทึม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

 

 

ข้อ1. แบบฝึกหัด 1.5  ฟังก์ชันลอการิทึม และวีดีโอ 

 

 

1. จงเขียนสมการต่อไปนี้ในรูป ลอการิทึม

 

 
 

  1.1 โจทย์ เขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม

วิธีทำ

                  เขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม-1

 

 

   1.2 โจทย์ เขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม

วิธีทำ

                     เขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม-2

 
 

  1.3 โจทย์ เขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม

วิธีทำ

                 เขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม-3

 
 

   1.4 โจทย์ เขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม

วิธีทำ

           เขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม - 4

 
 

   1.5 โจทย์ เขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม

วิธีทำ

                เขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม - 5

 
 

   1.6 โจทย์ เขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม

วิธีทำ

             เขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม - 6

 
 

   1.7 โจทย์ เขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม

วิธีทำ

        เขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม - 7

 
 

  1.8 โจทย์ เขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม

วิธีทำ

             เขียน ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนนเชียล ให้อยู่ในรูปลอการิทึม - 8

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อ2. แบบฝึกหัด 1.5  ฟังก์ชันลอการิทึม และวีดีโอ 

 

 

2. จงเขียนสมการต่อไปนี้เป็นสมการในรูปเลขยกกำลัง

 

 

  2.1 โจทย์ เขียน ลอการิทึม ให้อยู่ในรูป ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

               เขียน ลอการิทึม ให้อยู่ในรูป ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล - 1

 
 

   2.2 โจทย์ เขียน ลอการิทึม ให้อยู่ในรูป ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

                  เขียน ลอการิทึม ให้อยู่ในรูป ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล - 2

 
 

   2.3 โจทย์ เขียน ลอการิทึม ให้อยู่ในรูป ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

                  เขียน ลอการิทึม ให้อยู่ในรูป ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล - 3

 
 

   2.4 โจทย์ เขียน ลอการิทึม ให้อยู่ในรูป ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

               เขียน ลอการิทึม ให้อยู่ในรูป ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล - 4

 
 

   2.5 โจทย์ เขียน ลอการิทึม ให้อยู่ในรูป ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

             เขียน ลอการิทึม ให้อยู่ในรูป ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล - 5

 
 

   2.6 โจทย์ เขียน ลอการิทึม ให้อยู่ในรูป ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล

วิธีทำ

                 เขียน ลอการิทึม ให้อยู่ในรูป ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล - 6

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่3. แบบฝึกหัด 1.5  ฟังก์ชันลอการิทึม และวีดีโอ 

 

3.

จงหาค่าต่อไปนี้

 
 

   3.1 โจทย์หาค่าของ ลอการิทึม

วิธีทำ

                  หาค่าของ ลอการิทึม - 1

 
 

   3.2 โจทย์หาค่าของ ลอการิทึม

วิธีทำ

                  หาค่าของ ลอการิทึม - 2

 
 

   3.3 โจทย์หาค่าของ ลอการิทึม

วิธีทำ

                  หาค่าของ ลอการิทึม - 3

 
 

   3.4 โจทย์หาค่าของ ลอการิทึม

วิธีทำ

                  หาค่าของ ลอการิทึม - 4

 
 

   3.5 โจทย์หาค่าของ ลอการิทึม

วิธีทำ

                  หาค่าของ ลอการิทึม - 5

 
 

   3.6 โจทย์หาค่าของ ลอการิทึม

วิธีทำ

                   หาค่าของ ลอการิทึม - 6

 
 

   3.7 โจทย์หาค่าของ ลอการิทึม

วิธีทำ

                   หาค่าของ ลอการิทึม - 7

 
 

   3.8 โจทย์หาค่าของ ลอการิทึม

วิธีทำ

                   หาค่าของ ลอการิทึม - 8

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่4.แบบฝึกหัด 1.5  ฟังก์ชันลอการิทึม และวีดีโอ 

 

4.

จงเขียนกราฟของฟังก์ชันลอการิทึมต่อไปนี้

 
 

   4.1 โจทย์เขียนกราฟของฟังก์ชั่นลอการิทึม     

 
 

   4.2 โจทย์เขียนกราฟของฟังก์ชั่นลอการิทึม

 
 

   4.3 โจทย์เขียนกราฟของฟังก์ชั่นลอการิทึม

 
 

   4.4 โจทย์เขียนกราฟของฟังก์ชั่นลอการิทึม

 
 

   4.5 โจทย์เขียนกราฟของฟังก์ชั่นลอการิทึม

 
 

   4.6 โจทย์เขียนกราฟของฟังก์ชั่นลอการิทึม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่5. แบบฝึกหัด 1.5  ฟังก์ชันลอการิทึม และวีดีโอ 

 

5.

จงหาค่าของ x ในแต่ละข้อต่อไปนี้  
 

    5.1 โจทย์ หาค่า x ของฟังก์ชั่นลอการิทึม

วิธีทำ

         หาค่า x ของฟังก์ชั่นลอการิทึม - 1

 
 

   5.2 โจทย์ หาค่า x ของฟังก์ชั่นลอการิทึม

วิธีทำ

            หาค่า x ของฟังก์ชั่นลอการิทึม - 2

 
 

  5.3 โจทย์ หาค่า x ของฟังก์ชั่นลอการิทึม

วิธีทำ

              หาค่า x ของฟังก์ชั่นลอการิทึม - 3

 
 

     5.4 โจทย์ หาค่า x ของฟังก์ชั่นลอการิทึม

วิธีทำ

               หาค่า x ของฟังก์ชั่นลอการิทึม - 4

 
 

   5.5 โจทย์ หาค่า x ของฟังก์ชั่นลอการิทึม

วิธีทำ

             หาค่า x ของฟังก์ชั่นลอการิทึม - 5

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK