การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม ม.5 เพิ่มเติม กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.7

ในบทนี้ เรา เรียนรู้ในเรื่องการเปลี่ยนฐานของลอการิทึมโดยศึกษา จากแบบฝึกหัด

โดยมี หาค่าของของ ลอการิทึม โดยการเปลี่ยนฐานฐานหนึ่ง ไปอีกฐานหนึ่ง

และการนำ ลอการิทึมฐาน e เมื่อ e เป็นจำนวน อตรรกยะ มีค่าประมาณ 2.7182818

โดย เราเรียก ลอการิทึมฐาน e ว่า "ลอการิทึมแบบเนเปียร์" (Napierian logarithms)

หรือ "ลอการิทึมธรรมชาติ " (Natural logarithms) ใช้ In x  แทน   loge x

ในบทนี้ อธิบายการเปลี่ยนฐานลอกการิทึม อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมวีดีโอ

 

โจทย์เรื่อง การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม แบบฝึกหัด 1.7 และวีดีโอ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

 

ข้อที่1. แบบฝึกหัด 1.7 การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม และวีดีโอ 

 

 

1. จงหาค่าต่อไปนี้

 

  

   1.1 โจทย์ การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม

วิธีทำ

          การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม - 1

 
 

   1.2 โจทย์ การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม

วิธีทำ

          การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม - 2

 
 

   1.3 โจทย์ การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม

วิธีทำ

        การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม - 3

 
 

   1.4 โจทย์ การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม

วิธีทำ

        การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม - 4

 
 

   1.5 โจทย์ การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม

วิธีทำ

     การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม - 5

 
 

   1.6 โจทย์ การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม

วิธีทำ

      การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม - 6

 
 

   1.7 โจทย์ การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม

วิธีทำ

      การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม - 7

 
 

   1.8 โจทย์ การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม

วิธีทำ

       การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม - 8

 
 

   1.9 โจทย์ การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม

วิธีทำ

       การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม - 9

 
 

   1.10 โจทย์ การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม

วิธีทำ

        การหาค่า โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม - 10

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่2. แบบฝึกหัด 1.7 การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม และวีดีโอ 

 

  

2.  กำหนด      2. โจทย์ กำหนดค่า ลอการิทึม

จงหาค่าของ   2. โจทย์ หาค่า ลอการิทึม โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม

 
 

วิธีทำ

        หาค่า ลอการิทึม โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม -2

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่3. แบบฝึกหัด 1.7 การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม และวีดีโอ 

 

  

3.  กำหนด     3. โจทย์ กำหนดค่า ลอการิทึม

จงหาค่าของ   3. โจทย์ หาค่า ลอการิทึม โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม

 
 

วิธีทำ

         หาค่า ลอการิทึม โดยการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม - 3

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK