การวัดความยาว

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การวัดความยาว

เราสามารถวัดความยาวของใกล้ตัวได้โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดเช่น ไม้บรรทัด

สายวัดตัว ไม้เมตร สายวัดชนิดตลับ โดยในแบบฝึกหัดนี้เริ่มต้นด้วย สิ่งของใกล้ตัว

การวัดเส้นตรง เราใช้หน่วย เซนติเมตร และ มิลลิเมตร

เซนติเมตร ย่อด้วย ซ.ม.   มิลลิเมตร ย่อด้วย มม.  

ความยาว  1 เซนติเมตร เท่ากับ  10  มิลลิเมตร

 การวัดความยาว

   ใน ช่องระหว่าง 0 - 1 คือ 1 เซนติเมตร  และมีช่องเล็ก ๆ  10 ช่อง 1 ช่องเล็กคือ 1 มิลลิเมตร

แบบฝึกหัด เรื่อง การวัดความยาว

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การวัดความยาว

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 การวัดความยาว

 การวัดความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 การวัดความยาว

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

   การวัดความยาว

 
 

 

 
 

 

  การวัดความยาว

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การวัดความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

    การวัดค่าที่ได้ต้องวัดในหนังสือนะครับ

    การวัดความยาว

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK