การเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม

เราสามารถวัดความยาวเลือกหน่วยการวัดความยาวที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราทำได้

และอุปกรณ์ ในการวัด เช่น ไม้บรรทัด ตลับเมตร สายวัด

เช่น การเลือกการวัดระยะทางจากไกล เช่น กรุงเทพ-เชียงใหม่ เลือกหน่วยการวัดเป็น กิโลเมตร

     การวัดความกว้างของสนาม เราควรเลือกหน่วยที่มีความยาวมากหน่วย จะได้มีตัวเลขไม่มาก เช่น เมตร

     การวัด ดินสอ หรือความสูงของแก้วน้ำ เราเลือกหน่วยที่ไม่ยาวมากนักเช่น เซนติเมตร

     การวัด ของที่ละเอียดเช่น พวกเครื่องมือช่าง เช่น ประแจ น๊อต ควรใช้เป็น มิลลิเมตร

 

แบบฝึกหัด เรื่อง การเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 การเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  การเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม

 
 

 

 
 

 

  การเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

   

    การเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม

 
 

 

 
 

 

   การเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK