โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

การแก้โจทย์ปัญหา การวัดความยาว และระยะทาง

1. เริ่มโดย ดูว่าสิ่งที่โจทย์ กำหนดมาให้

2. โจทย์ต้องการอะไร

3. หาคำตอบ โดยใช้ ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว    

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

จากตัวอย่าง นำระยะทางมารวมกัน ดังนั้นเราใช้การบวก ความยาวของถนนที่ซ่อมได้

แบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-4 

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-9 โจทย์ปัญหาการวัดความยาว 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 5-9 

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

 
 

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

 
 

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

 
 

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10-14 โจทย์ปัญหาการวัดความยาว 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 10-14 

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

 
 

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

 
 

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

 
 

  โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

 
 

   

   โจทย์ปัญหาการวัดความยาว

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK