การเลือกหน่วยชั่งที่เหมาะสม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การเลือกหน่วยชั่งที่เหมาะสม

โดยเลือกหน่วยชั่งเป็น กรัม ขีด กิโลกรัม เมตริกตัน

และ การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม เช่น เครื่องชั่งสองแขน

เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน

แบบฝึกหัด เรื่อง การเลือกหน่วยชั่งที่เหมาะสม

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเลือกหน่วยชั่งที่เหมาะสม

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

  การเลือกหน่วยชั่งเป็น กรัม ขีด กิโลกรัม เมตริกตัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเลือกหน่วยชั่งเป็น กรัม ขีด กิโลกรัม เมตริกตัน

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  การเลือกหน่วยชั่งเป็น กรัม ขีด กิโลกรัม เมตริกตัน

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม

 
 

 

  การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK