ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

โดยความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักเป็น กรัม  กิโลกรัม เมตริกตัน ในระบบเมตริก

เป็น 1,000 กรัม เท่ากับ 1 กิโลกรัม  1,000 กิโลกรัม เท่ากับ 1 เมตริกตัน (ตัน)

และในระบบทั่วไปนิยมเแบ่ง 1 กิโลกรัมเป็น 10 ขีด

    ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

แบบฝึกหัด เรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-6 ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-6 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

 
 

 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

 
 

 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-12 ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 7-12

  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

 
 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

 
 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

  ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK