โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

การแก้ปัญหาเรื่องน้ำหนัก

1. สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้

2. หาว่าโจทย์ต้องการอะไร

3. ใช้วิธีการคำณวนโดยวิธีใด

ในหัวข้อนี้ เราต้องคำณวนน้ำหนัก กิโลกรัมและกรัม 

โดยที่  1,000 กรัม เท่ากับ 1 กิโลกรัม

  โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-3 

  โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4-6

  โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-9 โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 7-9 

  โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

 
 

  โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องน้ำหนัก แสดงวิธีทำ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK