การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนัก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนัก

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนัก คือการแก้ปัญหาในการหาน้ำหนัก ที่เป็นจริงของสิ่งต่างๆ 

เช่น การชั่งน้ำหนักของเครื่องชั่งขนาด 1 กิโลกรัม

     แต่มีของที่ต้องการชั่ง 15 กิโลกรัม แก้ปัญหาด้วยวิธีใด

แบบฝึกหัด การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนัก

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-2 

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง

 
 

 

 
 

 

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง

  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-4 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนัก 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3-4 

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง

  

 
 

 

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK