การตวงสิ่งของให้มีปริมาณ 1 ลิตร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การตวงสิ่งของให้มีปริมาณ 1 ลิตร

การตวงสิ่งของให้มีปริมาณ 1 ลิตร เราต้องใช้เครื่องตวง ทั้ง

ตวงของเหลว ตวงของแข็ง และตวงน้ำมัน เช่น กระบอกตวงขนาด 1 ลิตร 

โดยกระบอกตวง ถ้าเป็นชนิดที่ไม่มีตัวขีดบอกปริมาณ ให้ตวงของเต็มเสมอขอบ

ในกรณีเป็นกระบอกตวงของเหลวที่มีขีดวัดปริมาณ ตวงของเหลวเสมอขีดตัวเลข ที่ต้องการ

แบบฝึกหัด การตวงสิ่งของให้มีปริมาณ 1 ลิตร

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การตวงสิ่งของให้มีปริมาณ 1 ลิตร

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

  การตวงสิ่งของให้มีปริมาณ 1 ลิตร

  การตวงสิ่งของให้มีปริมาณ 1 ลิตร

  การตวงสิ่งของให้มีปริมาณ 1 ลิตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การตวงสิ่งของให้มีปริมาณ 1 ลิตร

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  การตวงสิ่งของให้มีปริมาณ 1 ลิตร

 
 

 

 
 

 

  การตวงสิ่งของให้มีปริมาณ 1 ลิตร

  

 
 

 

  การตวงสิ่งของให้มีปริมาณ 1 ลิตร

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK