การเลือกหน่วยการตวงที่เหมาะสม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การเลือกหน่วยการตวงที่เหมาะสม

หน่วยการวัดมี ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร  ลิตร มิลลิลิตร  เกวียน ถัง

ดังนั้นการเลือกหน่วยการตวงที่เหมาะสม กับของที่เราต้องการหาปริมาตร

นั้นเรามีวิธีเลือกดังนี้

  ของที่มีจำนวนน้อย ๆ

  เช่น น้ำหวานในขวด แชมพูอาบน้ำขวดเล็ก ควรใช้ มิลลิลิตร หรือลูกบาศก์เซนติเมตร

  ปริมาณมากขึ้นมาอีกนิด   เช่น  น้ำมันรถยนต์ น้ำมันพืช  น้ำ  ควรใช้  ลิตร

  หิน ดิน ทราย  ปูนซิเมนต์ แท๊งค์เก็บขนาดใหญ่  อากาศในห้อง ควรใช้  ลูกบาศก์เมตร 

  ข้าวเปลือก / ยุ้งฉางข้าว  ควรใช้เกวียน

  ข้าวสาร ควรใช้ ถัง หรือ กิโลกรัม         

 

แบบฝึกหัด การเลือกหน่วยการตวงที่เหมาะสม

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเลือกหน่วยการตวงที่เหมาะสม

 

  การเลือกหน่วยการตวงที่เหมาะสม

  การเลือกหน่วยการตวงที่เหมาะสม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเลือกหน่วยการตวงที่เหมาะสม

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  การเลือกหน่วยการตวงที่เหมาะสม

 
 

 

 
 

   การเลือกหน่วยการตวงที่เหมาะสม

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK