ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวงในระบบเมตริก

               1 มิลลิลิตร     เท่ากับ   1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

         1,000 มิลลิลิตร     เท่ากับ   1  ลิตร

   1 ลูกบาศก์เซนติเมตร     เท่ากับ   1  ลิตร

 และ 

                 20  ลิตร      เท่ากับ   1  ถัง

                 100  ถัง      เท่ากับ   1  เกวียน

แบบฝึกหัด ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง

 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-6 ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-6 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง

 
 

 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง

 
 

 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-12 ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 7-12 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง

 
 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง

 
 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง

 
 

 

  ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK