โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

การแก้โจทย์ปัญหาการตวง 

 1. อ่านสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้

 2. หาความสัมพันธ์ว่าคำตอบจะได้มาได้อย่างไร 

 3. คิด บวก ลบ คูณหาร โดยใช้ ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง 

               1 มิลลิลิตร     เท่ากับ   1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

         1,000 มิลลิลิตร     เท่ากับ   1  ลิตร

   1 ลูกบาศก์เซนติเมตร     เท่ากับ   1  ลิตร

                  20  ลิตร      เท่ากับ   1  ถัง

                 100  ถัง      เท่ากับ   1  เกวียน

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

 

  โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

 
 

 

  โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

 
 

 

  โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

 
 

 

  โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

 
 

 

  โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

  โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

 
 

  โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

 
 

  โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

 
 

 

  โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

 
 

 

  โจทย์ปัญหา การตวง ปริมาตร

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK