การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตวง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตวง

เราต้องการหาปริมาตรของที่ต้องการตวง แต่เราไม่มีอุปกรณ์เครื่องตวงที่ตรงกับ

ปริมาตรที่ต้องการ ดังนั้นเรามีวิธีที่ต้องแก้ปํญหาการตวงทำให้ได้คำตอบจากของที่มีอยู่

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตวง

 แบบฝึกหัด การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตวง

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตวง

 

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตวง

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตวง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตวง

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-2 

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตวง

 
 

 

 
 

  2.

  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตวง

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK