กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.3 ข เรื่องการหาพื้นที่

ในแบบฝึกหัดนี้เน้น การหาพื้นที่ มีหน่วยเป็น ไร่ งาน วา ตารางวา  หลา  ฟุต  นิ้ว ตารางนิ้ว

โดยมีแบบฝึกหัด หาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม   พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส 

พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า   ดังนั้น ผู้ศึกษาน่าจะ เข้าใจในการคิดแต่ละสูตร ซึ่งไม่ยากเลย

และน่าจะ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ    ทำไปพร้อม ๆ กันครับ

1.

 

  

 

 

 

 

 

 

ที่ดินรูป ABCDE มีพื้นที่กี่ไร่

         การหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม

วิธีทำ , คำตอบ

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 สวนขนัดหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตตุรัส  มีพื้นที่  5,625  ตารางเมตร

สวนนี่ยาวด้านละกี่วา  

                      พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตตุรัส

 วิธีทำ , คำตอบ

3.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณที่เลี้ยงม้าแห่งหนึ่ง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพื้นที่  2  ไร่  50  ตารางวา 

มีความกว้าง 25  วา  ถ้าจะซื้อลวดหนาม  มาล้อมที่ดินแห่งนี้ 

ลวดหนามที่จะใช้ขึง  1  รอบ ต้องยาวอย่างน้อยที่สุดกี่เมตร 

 

                  การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 วิธีทำ , คำตอบ

4.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ดินแปลงหนึ่ง มีเนื้อที่  2  ไร่  43  ตารางวา 

ปลูกบ้านหลังหนึ่งไว้บนเนื้อที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

กว้าง  30  เมตร  ยาว  55 เมตร 

จงหาว่า มีที่เหลือเป็นบริเวณบ้านกี่ตารางวา 

               พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 วิธีทำ , คำตอบ

5.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงจิตมีผ้าปูเตียงผืนหนึ่ง 4.6  หลา  กว้าง  3.5  หลา 

จงจิตเขียนลายผ้าบาติก บริเวณ มุมสองมุม ของผ้าคลุมเตียงซึ่งมีพื้นที่เท่ากัน

ดังรูป  ถ้า  BE  ยาว  1.5 ฟุต  จงหาว่า

บริเวณเนื้อผ้า ที่ไม่ได้เขียนลายบาติก เป็นกี่ตารางฟุต

                       พื้นที่สี่เหลี่ยมผผืนผ้า

 วิธีทำ , คำตอบ

6.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบรูปอันหนึ่ง มีกรอบทำด้วยไม้สักวัดรอบนอกได้

กว้าง  42  นิ้ว  ยาว 55  นิ้ว ขอบไม้กว้าง  3  นิ้ว 

จงหาว่าบริเวณที่เป็นภาพมีพื้นที่กี่ตารางฟุต

                พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 วิธีทำ , คำตอบ
 

    ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook