แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน การทอนเงิน สามารถทำได้โดย รู้สิ่งที่โจทย์กำหนด 

รู้ว่าโจทย์ต้องการอะไร แล้วแก้ปัญหาโดยการคำณวน

โดยใช้ความรู้เรื่องเงิน การทอนเงิน

เช่น 1 บาท เท่ากับ 100 สตางค์  และการใช้ธนบัตรและเหรียญ

นำมาใช้ ทำการ บวก ลบ คูณ หาร เพื่อหาคำตอบ

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

     

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-3 โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

     

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-3    

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 
   

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.4-7 การแลกเงิน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 2.4-7    

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 

  

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน หาคำตอบ

 
   
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK