แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน

เปรียบเทียบเงิน

 

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงินเป็นการแสดงวิธีทำ เกี่ยวกับเรื่องเงิน น่าสนใจที่นำไปใช้

ในชีวิตประจำวัน การคำณวนเรื่องเงิน และการเปรียบเทียบจำนวนเงิน

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

 

  

  โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

  โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

  โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

 

 

  โจทย์ปัญหาเรื่องการใช้เงิน เปรียบเทียบเงิน

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK