ทบทวนเงิน การบันทึกรายรับรายจ่าย

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

ทบทวนเงิน การบันทึกรายรับรายจ่าย เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

เนื้อหา การบอกจำนวนเงิน การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน

บาทกับสตางค์ การบวก การลบจำนวนเงิน บันทึกรายรับรายจ่าย 

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนเงิน การบันทึกรายรับรายจ่าย

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 เงิน

 เงิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เงิน 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

 
 

  เงิน

  เงิน

 

 
 

   เงิน

   เงิน

 

 
 

   เงิน

   เงิน

 
 

   เงิน

   เงิน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

เงิน

เงิน

เงิน 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2-4 เงิน 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2-4 

 
 

  เงิน

 
 

  

 
 

  เงิน

 
 

  

 
 

  เงิน

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

เงิน

เงิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-6 เงิน 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 5-6 

 
 

  

 
 

  เงิน 

 
 

  

 
 

  

 
 

  เงิน

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

เงิน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7 เงิน 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 7 

  เงิน

 
 

  เงิน

 
 

  เงิน 

 
 

  เงิน

 
 

  เงิน

 
 

  เงิน

 
 

  เงิน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การบันทึกรายรับรายจ่าย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8 การบันทึกรายรับรายจ่าย

 

  เฉลยคำตอบข้อ 8 

 
 

  การบันทึกรายรับรายจ่าย

 
 

  

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK