การคูณจำนวนหนึ่งหลัก

กับจำนวนมากกว่าสี่หลัก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก

การคูณ โดยที่ตัวตั้งจมีจำนวนมากกว่า 4 หลัก และตัวคูณ มีหนึ่งหลัก

ถึงแม้ตัวตั้งจะมีหลักจำนวนมาก แต่เราก็สามารถหาคำตอบได้จากการคูณทีละหลัก

โดยนำตัวคูณ คูณตัวตั้ง จากหลักหน่วย เป็นลำดับแรก และหลักสิบ ...หลักพัน

ถ้ามีการคูณที่ได้ผล มากกว่าหนึ่งหลัก นำหลักที่เกินมาเป็นตัวทดบวกกับหลักต่อไป

เช่น

  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก

อธิบายการคูณ

ขั้นที่ 1  นำ 7 × 3 = 21  ใส่  1 ที่หลักหน่วยของคำตอบ ทด 2 ที่หลักสิบด้านบน

ขั้นที่ 2  นำ 7 × 0 = 0    นำ 0 + 2(ที่ทดไว้)  ใส่ 2 ตรงกับหลักสิบของคำตอบ

ขั้นที่ 3  นำ 7 × 5 = 35  ใส่  5 ที่หลักร้อยของคำตอบ ทด 3 ที่หลักพันด้านบน

ขั้นที่ 4  นำ 7 × 1 = 7    นำ 7 + 3 (ที่ทดไว้) = 10  ใส่ 0 ทด 1 ที่หลักหมื่น

ขั้นที่ 5  นำ 7 × 2 = 14    นำ 14 + 1 (ที่ทดไว้) = 15  ใส่ ลงในคำตอบหลักหมื่น

แบบฝึกหัด การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก

 

  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1  จงหาผลคูณ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1.1  

  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก

 
 

 

  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก

 

 
 

 

  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก

 
 

 

  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนมากกว่าสี่หลัก

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK