การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10

กับจำนวนสามหลัก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 กับจำนวนสามหลัก

การคูณ โดยที่ตัวตั้งมีจำนวนมากกว่า 3 หลัก กับ จำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10

เช่น  10, 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90

       การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 กับจำนวนสามหลัก

แบบฝึกหัดการคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 กับจำนวนสามหลัก

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 กับจำนวนสามหลัก

 

  การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 กับจำนวนสามหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-15  จงหาแสดงวิธีหาผลคูณ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-15  

  การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 กับจำนวนสามหลัก  การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 กับจำนวนสามหลัก

 
 

 

  การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 กับจำนวนสามหลัก  การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 กับจำนวนสามหลัก

 

 
 

 

  การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 กับจำนวนสามหลัก  การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 กับจำนวนสามหลัก

 
 

 

  การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 กับจำนวนสามหลัก  การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 กับจำนวนสามหลัก

 
 

 

  การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 กับจำนวนสามหลัก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK