การคูณจำนวนหลายหลัก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การคูณจำนวนหลายหลัก

การคูณจำนวนหลายหลัก เป็นการคูณที่มีตัวตั้ง และตัวคูณที่มีจำนวนมาก

ดังนั้นเราใช้หลักเดียวกับการคูณ สองหลัก และ สามหลัก สี่หลัก ห้าหลัก

เช่น  645,123 × 37,819

เราให้  37,819 เป็นตัวคูณ

 

                    645,123 ×

                      37,819

 

พิจารณาที่ตัวคูณ คือ  37,819

หลักหน่วย  นำ   9           ไปคูณ กับ   645,123 ได้ผล เป็นผลคูณบรรทัดที่ 1

หลักสิบ     นำ   10         ไปคูณ กับ   645,123 ได้ผล เป็นผลคูณบรรทัดที่ 2  

หลักร้อย    นำ   800       ไปคูณ กับ   645,123 ได้ผล เป็นผลคูณบรรทัดที่ 3

หลักพัน     นำ   7,000    ไปคูณ กับ   645,123 ได้ผล เป็นผลคูณบรรทัดที่ 4

หลักหมื่น   นำ   30,000   ไปคูณ กับ   645,123 ได้ผล เป็นผลคูณบรรทัดที่ 5

ได้แล้วนำมาบวกกัน ได้ผลลัพธ์ คำตอบ

แบบฝึกหัด การคูณจำนวนหลายหลัก

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  การคูณจำนวนหลายหลัก

 

  การคูณจำนวนหลายหลัก

  การคูณจำนวนหลายหลัก

  การคูณจำนวนหลายหลัก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1  จงหาผลคูณ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1  

  การคูณจำนวนหลายหลัก  การคูณจำนวนหลายหลัก

 
 

 

 
 

 

  การคูณจำนวนหลายหลัก  การคูณจำนวนหลายหลัก

 
 

   

 
 

 

    การคูณจำนวนหลายหลัก  การคูณจำนวนหลายหลัก

 
     
 

 

  การคูณจำนวนหลายหลัก  การคูณจำนวนหลายหลัก     

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเปรียบเทียบผลคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2  การเปรียบเทียบผลคูณ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  การเปรียบเทียบผลคูณ  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเปรียบเทียบผลคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3  การเปรียบเทียบผลคูณ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

  การเปรียบเทียบผลคูณ  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเปรียบเทียบผลคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4  การเปรียบเทียบผลคูณ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4 

  การเปรียบเทียบผลคูณ  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK