โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ

วิธีการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ

1.  สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้

2.  คำตอบที่โจทย์ต้องการอะไร

3.  ให้ใช้หลักการคูณ มาแก้ปัญหา / คำณวน

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ

 

  โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ

โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1  

  โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ

  โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ  

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ

  โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ

  โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ  

 
 

   

  โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ

  โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ

 
 

 

    โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ

    โจทย์ปัญหาการคูณ แสดงวิธีทำ  

 
 

    

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สร้างโจทย์ปัญหาการคูณ

  สร้างโจทย์ปัญหาการคูณ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 สร้างโจทย์ปัญหาการคูณ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2  

 

   สร้างโจทย์ปัญหาการคูณ

  สร้างโจทย์ปัญหาการคูณ  

 
 

  สร้างโจทย์ปัญหาการคูณ

 
 

  สร้างโจทย์ปัญหาการคูณ  

 
 

    

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK