แบบฝึกหัด การบวกทศนิยมที่มีการทด ป.5  

 

แบบฝึกหัด การบวกทศนิยมที่มีการทด

การบวกทศนิยม เราสามารถ

1. ทำการตั้งหลักให้ตรงกัน โดยทำจาก

    หลักส่วนสิบ ทำการบวกและใส่คำตอบตรงกับ  หลักส่วนสิบ

    หลักหน่วย   ทำการบวกและใส่คำตอบตรงกับ  หลักหน่วย

2.  เมื่อมีการบวกผลบวกเกินหลักสิบก็ทดแบบปรกติ

 เช่น

      6.8              4.8              2.2

      1.5   +         2.6 +          0.9  +

=    8.3              7.4             3.1

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การบวกทศนิยมที่มีการทด

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวกทศนิยมที่มีการทด

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

การบวกทศนิยมที่มีการทด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.การบวกทศนิยมที่มีการทด

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

  การบวกทศนิยมที่มีการทด 

 
 

 

  การบวกทศนิยมที่มีการทด

 
 

        

  การบวกทศนิยมที่มีการทด

 
 

 

  การบวกทศนิยมที่มีการทด

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

เปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

เปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การบวกทศนิยมที่มีการทด 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

 เปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง 

 
 

 

 เปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

 

  เปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

 

 เปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง 

 
 

 

 เปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การบวกทศนิยมที่มีการทด

      การบวกทศนิยมที่มีการทด

   การบวกทศนิยมที่มีการทด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การบวกทศนิยมที่มีการทด

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3    

 การบวกทศนิยมที่มีการทด 

 
 

 

  การบวกทศนิยมที่มีการทด

 
 

 

การบวกทศนิยมที่มีการทด

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK