แบบฝึกหัด การบวกทศนิยมสามจำนวน ป.5  

 

แบบฝึกหัด การบวกทศนิยมสามจำนวน

การบวกทศนิยม เราสามารถทำการบวกทศนิยมโดยเลือกจำนวน

ที่สามารถบวกกันได้ง่าย เช่น 7 + 3 = 10 

ดังนั้น  4.6 + 1.3 + 2.7 เราเลือกบวก  1.3+ 2.7 ก่อน

เพื่อความง่ายในการคำณวน ดังตัวอย่าง

   การบวกทศนิยมสามจำนวน

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การบวกทศนิยมสามจำนวน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การบวกทศนิยมสามจำนวน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

การบวกทศนิยมสามจำนวนการบวกทศนิยมสามจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.การบวกทศนิยมสามจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

  การบวกทศนิยมสามจำนวน 

 
 

 

  การบวกทศนิยมสามจำนวน

 
 

        

  การบวกทศนิยมสามจำนวน

 
 

 

  การบวกทศนิยมสามจำนวน

 
 

 

  การบวกทศนิยมสามจำนวน

 
 

 

  การบวกทศนิยมสามจำนวน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การบวกทศนิยมสามจำนวน

การบวกทศนิยมสามจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การบวกทศนิยมสามจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

  การบวกทศนิยมสามจำนวน 

 
 

 

  การบวกทศนิยมสามจำนวน

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การบวกทศนิยมสามจำนวน

การบวกทศนิยมสามจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การบวกทศนิยมสามจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3    

  การบวกทศนิยมสามจำนวน 

 
 

 

  การบวกทศนิยมสามจำนวน

 
 

  

  การบวกทศนิยมสามจำนวน

 
 

 

  การบวกทศนิยมสามจำนวน

 
 

 

  การบวกทศนิยมสามจำนวน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การบวกทศนิยมสามจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 การบวกทศนิยมสามจำนวน 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4    

  การบวกทศนิยมสามจำนวน 

 
 

  จับคู่ จำนวนที่บวกได้ เป็น 10 เช่น 1 + 9 = 10

                                           2 + 8 = 10

                                           3 + 7 = 10

                                           4 + 6 = 10

                                           5 + 5 = 10   

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK