แบบฝึกหัด การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

ที่ไม่มีการกระจาย ป.5  

 

แบบฝึกหัด การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งที่ไม่มีการกระจาย

การลบทศนิยม เราสามารถทำการลบทศนิยมโดย

ใช้หลักเดียวกันการการลบจำนวนนับ การลบ มีความหมายเดียวกับ

การหักออก คือนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกัน

เช่น    

   1.5 -

   0.5

   1.0 

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก

การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งที่ไม่มีการกระจาย

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งที่ไม่มีการกระจาย

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งที่ไม่มีการกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งที่ไม่มีการกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

 การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งที่ไม่มีการกระจาย 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK