แบบฝึกหัด การลบทศนิยมที่มีการกระจาย ป.5  

 

แบบฝึกหัด การลบทศนิยมที่มีการกระจาย

การลบทศนิยม เราสามารถทำการลบทศนิยมโดย

ตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันเป็นอันดับแรก

ใช้หลักเดียวกันการการลบจำนวนนับโดยการกระจาย

คือการยืมในหลักก่อนหน้า เหมือนในการลบจำนวนเต็ม

เช่น    

   12.52 -

     9.63

     2.89

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การลบทศนิยมที่มีการกระจาย

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การลบทศนิยมที่มีการกระจาย

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

การลบทศนิยมที่มีการกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-9 การลบทศนิยมที่มีการกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-9     

 การลบทศนิยมที่มีการกระจาย 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การลบทศนิยมที่มีการกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10-19.การลบทศนิยมที่มีการกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 10-19     

การลบทศนิยมที่มีการกระจาย 

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การลบทศนิยมที่มีการกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.การลบทศนิยมที่มีการกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

  การลบทศนิยมที่มีการกระจาย 

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การลบทศนิยมที่มีการกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.การลบทศนิยมที่มีการกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

  การลบทศนิยมที่มีการกระจาย 

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การลบทศนิยมที่มีการกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4.การลบทศนิยมที่มีการกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.     

  การลบทศนิยมที่มีการกระจาย 

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK