แบบฝึกหัด การคูณทศนิยม

โดยใช้การบวกป.5  

 

แบบฝึกหัด การคูณทศนิยม โดยใช้การบวก

เมื่อเราต้อง การคูณทศนิยม กับจำนวนนับ 

เราใช้คุณสมบัติของการคูณ โดยการบวกทศนิยมนั้นซ้ำๆ

โดยจำนวนทศนิยมที่นำมาบวกกันเท่ากับจำนวนนับนั้น

 เช่น    

          2 × 1.5  =  1.5 + 1.5           =  3.0 

          × 3.2  =  3.2 + 3.2 + 3.2  =  9.6

 ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การคูณทศนิยม โดยใช้การบวก

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณทศนิยม โดยใช้การบวก

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

การคูณทศนิยม โดยใช้การบวก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การคูณทศนิยม โดยใช้การบวก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การคูณทศนิยม โดยใช้การบวก 

 
 

 

  การคูณทศนิยม โดยใช้การบวก

 
 

 

  การคูณทศนิยม โดยใช้การบวก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK