แบบฝึกหัด การคูณทศนิยม

ไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัดป.5  

 

แบบฝึกหัด การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

เมื่อเราต้อง การคูณจำนวนนับ กับ ทศนิยม 

เราวิธีลัดโดย ทำให้เป็นจำนวนนับแล้วคูณกันปรกติ และ

คำตอบที่ได้จำนวนตำแหน่งทศนิยมคงเดิม  เช่น

            การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก

การคูณทศนิยม การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด 

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด 

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด 

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
 

 

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด 

 
 

  

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด 

 
 

  

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6 การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6     

  การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด 

 
 

  

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK