แบบฝึกหัด การหาผลคูณทศนิยม

หนึ่งตำแหน่งโดยใช้วิธีลัดป.5  

 

แบบฝึกหัด การหาผลคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

เมื่อเราต้อง การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง กับ ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 

เราโดยวิธีลัด ทำง่าย ๆโดยมาคูณกันปรกติไม่ต้องมีทศนิยม

เมื่อได้ผลการคูณแล้ว พิจารณาหาว่าทศนิยมคำตอบมีกี่ตำแหน่ง

จำนวนตำแหน่งทศนิยมจะเท่ากับ

จำนวนทศนิยมตัวตั้งและตัวคูณมารวมกัน   เช่น

0.1 × 0.8

ตัวตั้ง  0.1  มีตำแหน่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง

ตัวคูณ 0.8  มีตำแหน่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง

เมื่อคูณแล้วคำตอบที่ได้มีทศนิยม  1 + 1  = 2 ตำแหน่ง

ดังตัวอย่าง 

          การหาผลคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด           

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก

 การหาผลคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง การหาผลคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การหาผลคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

การหาผลคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การหาผลคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การหาผลคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด 

 
 

 

  การหาผลคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
 

 

  การหาผลคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
 

 

  การหาผลคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
 

 

  การหาผลคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
 

 

  การหาผลคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง โดยใช้วิธีลัด

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK