แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม ป.5   

 

แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

เมื่อเราต้อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม ต้องพิจารณาดังนี้

1. โจทย์ต้องการอะไร

2. โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

3. หาความสัมพันธ์ของโจทย์เพื่อหาวิธีทำให้ได้คำตอบ

 ของราคาชิ้นละ 3.5 บาท ซื้อมา 5 อัน  นำมาคูณ

 ลวดยาว 0.5  ซ.ม. นำมาเรียงต่อ 4 อัน ยาวเท่าใด นำมาคูณกัน

4. สรุปคำตอบ  เป็นหน่วยที่ต้องการ 

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จากโจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

  โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม 

 
 

  

  โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

 
 

  

  โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

 
 

  

  โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

 
 

 

  โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม 

 
 

  

  โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

 
 

  

  โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

 
 

  

  โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

  โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม 

 
 

  

  โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

 
 

  

  โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

  โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK